Elevutsmyckning på Bäckbyskolan hösten 2011


Uppemot 20 elever i varierande åldrar deltog i detta projekt, som gick ut på att rista sitt förnamn med runtecken. Här ses slutresultatet för den större gruppen. Namnskyltarna monterades på en större skiva, som monterades på vägg i skolan.


Här syns skylten för den mindre gruppen.


Övningarna gick ut på att lära sig hantera en elektrisk multislip, alternativt träklubba och stämjärn. Efter detta blev det dags för skiktmåleri med akrylfärg. Vi ville även tillföra eleverna en insikt i runtecknens formspråk, och väcka en nyfikenhet för vikingatiden.

En del elever gjorde även bilder utifrån egna visioner, och då kom flera olika tekniker och metoder att användas. Eleverna var engagerade och arbetade koncentrerat, och deras arbeten gav ett fint liv åt korridorer och samlingsrum.