Bävern

Visste Du detta om bävern?

Bävern är det djur som näst efter människan bäst kan uppföra byggnadsverk. En bäverdamm är en uppdämning av ett vattendrag, som skapar en konstgjord liten sjö. Fördämningen består av grenar, ris, stenar och lera, och är i genomsnitt 23 meter lång. En gång byggde bävrar en vall över Jeffersonfloden i Montana, USA. Den var 700 meter lång, och så hållfast att den bar häst och ryttare.

Mitt i bäverdammen bygger bävrarna sina bon av samma material som i vallen. Bona har ingång under vattnet, men de sticker upp över ytan, så att luft kan tas in genom hyddans topp. Uppdämningen ger en jämn vattennivå, och då kommer ingångshålen alltid att ligga under isen.

Bygget är så stark att det ska klara angrepp från exempelvis björnar. Bävrarna underhåller hela tiden sina byggen, och deras samhällen kan fungera i generationer. Bävrarna är duktiga i samarbete. Ofta är det så att varje familj bor i en egen hydda i dammen, men alla jobbar för kollektivets bästa.

Bävrar har så starka tänder och käkar att de kan fälla träd upp till en meter i diameter. De gnager från alla håll, så att brottytan till slut liknar ett timglas. När trädet ramlar vet bävrarna inte åt vilket håll detta sker. Men oftast går det bra ändå.

Tillbaka till startsidan Nya Barnhabiliteringen