Enligt en föreställning från Frankrike var det gärdsmygen, rödhaken och lärkan som förde ner elden från himlen till människorna. Första biten flög gärdsmygen, men den svedde sina vingar. Då kom rödhaken till undsättning, men den brände sitt bröst. Lärkan tog då över, och den var så kvick att falla till marken med elden, att allt gick bra.

Akryl på papper. Målad yta 53 x 33 cm. Privat ägo.