Årtan (L 39 cm) är den and som anländer senast på våren, från det avlägsna tropiska Västafrika. Först när våtängarna börjat grönska reder den sitt bo på någon vattennära tuva. Tillsammans med krickan utgör årtan vår faunas småänder. Årtan tippar sällan vid näringssöket, utan simmar med huvudet under ytan eller silar ytvatten genom näbben. Både små animalier och vegetabilier står på menyn. Årtan gynnas av grunda slättsjöar med betade strandängar, där en blå vattenbård finns mellan vass och gräs. I sådana uppvärmda småvatten frodas det liv som är årtans föda.

Se: Hane i praktdräkt omisskännlig: Ett lysande, kritvitt streck löper horisontellt över ögat. Mörkt bröst kontrasterar skarpt mot ljusgrå buk, breda ljusgrå övre vingtäckare. Hona snarlik krickhona, men mer kontrastrikt randig på huvudet.

Hör: Årthanen "kammar": Ett typiskt knarrande läte, som när man långsamt för nageln över kammens spröt.