Björktrasten (L 25 cm) är ofta starkt flockbildande under senhöstarna. Flockarna kan innehålla tusentals fåglar, som stryker omkring eller drar söderut (delvis flyttfågel), i jakt på bl a rönnbär. Arten kolonihäckar gärna, ofta i skogsbryn. Bona förläggs högt i träden. I kolonierna fördriver trastarna tillsammans predatorer som skator och sparvhökar. Småfåglar som häckar i skydd av kolonierna får större häckningsframgång. Björktrasten plockar gärna, via hörseln, daggmask ur gräsmattorna. I England kallas arten fieldfare (fälttraskare). Det svenska namnet snöskata bygger på massförekomster vid vinterns början, samt viss skatlikhet.

Se: På närhåll typisk, den brokigaste trasten: Guldgult bröst. Grått huvud. Rygg kontrastrik, mörkbrun överst, ljusgrå nederst. Helmörk stjärt. Mörka fläckar på bröst och buksidor. Vit vingundersida (vingtäckarna) på flygande fågel.

Hör: Samsjunger starlikt smågnisslande i flock, även höst, med inblandning av ett typiskt, oskönt väsande "schäck-schäck…". Typiskt knarrande varningsläte vid flygförsvar i kolonin.