Bruna kärrhöken (L 52 cm, V 122 cm ) är en karaktärsfågel vid många slättsjöar, och den rovfågel som oftast ses på jaktflykt över vassarna. Håller vingarna typiskt uppåtvinklade i glidflykt. Glidet omväxlas normalt med några drivande vingslag. Jagar med överrumpling. Fångar småfåglar, vattenfågelungar, sorkar, grodor, fisk. Mångsidig i bytesvalet. Jagar även över ängs- och åkermark. Uppvisar under våren ett imponerande flyktspel, där hanen från hög höjd störtdyker mot honan, samt visar henne luftakrobatik.

Se: Hanen individuellt tecknad, ändå typisk i jämförelse med andra kärrhökshanar: Tydligt brun på mage och rygg (trefärgad rygg). Ej vitt band på övre stjärttäckare (finns hos blå kärrhök och ängshök, bägge könen). Honfärgad fågel: Typisk ansiktsmask med gul hjässa och gul haka, mörkt ögonband. Ej vit på övre stjärttäckare. Ungfågel honfärgad, mer mörkbrun.

Hör: Under flyktspelet ropar hanen med ett typiskt, viplikt, ofta tvåstavigt, nasalt gnällande läte. De flygga ungarna mattigger ljudligt under eftersommaren, med jämrande visslingar.