Brushanen (L hona 23 cm, hane 29 cm) utför i små sällskap ett stumt arenaspel under våren. Då skenfäktas de plymprydda hanarna med näbbarna, och försvarar varsin liten markbit, ofta ute på någon strandäng. Även honor vistas på spelplatserna. Hanar med mörka plymer brukar vara dominanta, och mest centralt placerade på speltuvorna. Medan vita hanar rör sig utanför spelet, och kallas satellithanar. Spelet bedrivs både på rastplatser, och på häckningsplatser i Norrland. Brushanarna anländer i maj, hanarna flyttar bort i juni, honor i juli och ungfåglar i augusti. Svenska brushanar flyttar till Västafrika. Ostsibiriska brushanar flyttar till Sydafrika, 2 x 1.100 mil per år. Har förr kallats "kappherre" i Svenska Finland.

Se: Hanar i vårdräkt omisskännliga med yviga fjäderplymer på huvudet. Varje hane har en unik färgteckning på plymen, svart, vit, brokig, brunstrimmig, mm. Anonymt brunspräcklig fjäderdräkt. Typisk karaktär: Ljus övergump som delas symetriskt av svart linje. Flyger mjukt med klippande vingslag avlöst av glid. Betydande storleksskillnad mellan hane och hona.