Duvhöken (L 55 cm, V 110 cm) är en kraftfull rovfågel, som jagar i många olika biotoper. Undviker bebyggelse men jagar gärna i skogs- och strandmiljö. Bytesdjur är kråkor, duvor, ekorrar, harar med flera. Kan flyga förvånansvärt snabbt genom tät skog. Ett gammalt dialektalt namn för duvhöken är hönshök. Har tidigare förföljts mycket då den konkurrerar med människan om jaktbart vilt.

Se: Duvhöken har stark flykt, tappar ej höjd i glidet som sparvhöken. Stor förväxlingsrisk mellan sparvhökhona och duvhökhane (=obetdylig storleksskillnad). Duvhöken har dock typiskt yviga undre vita stjärttäckare (breda höfter), sparvhöken har ej yviga, vita undre stjärttäckare (smala höfter). Vid cirkelflykt spärrar duvhöken gärna ut stjärtfjädrarna, sparvhöken håller dem oftast ihop. Duvhöken har dessutom proportionellt grövre kropp och mindre huvud. Ung duvhök har typisk grov brun längssträckning på bröstet.

Hör: Ett rytmiskt pulserande rop, snarlikt sparvhökens.