Gluttsnäppan (L 35 cm) är störst bland storsnäpporna. Den rör sig elegant spatserande, där den går och borrar i strandleran med näbben. Ger sig även ut på djupare vatten vid näringssök. Äter småkryp som tvåvingar, harkrankar och sländlarver, men även småfisk som spigg. Flyktspelet pågår främst vid de norrländska häckplatserna. Däri ingår både snabbflygningar, ett långsamt dalande på styva vingar, samt framförallt en kraftfull, taktfast och ytterst melodisk vilmaksmusik. Höstsräcket kulminerar kring 1 augusti i södra delen av landet. Ett samiskt namn för gluttsnäppan har varit: "Klivi", vilket antages vara ljudhärmande.

Se: En stor snäppa med typiskt uppåtböjd näbb. Ben långa, grågröna. Dräkten är ljust gråvit, den ljusaste av storsnäpporna. Typisk långsträckt flyktprofil, med fötterna utanför stjärtfjädrarna. Har en vit ryggkil, saknar distinkt mörka band på de vita stjärtfjädrarna (vilket skogssnäppan har).

Hör: En omisskännlig, oftast trestavig vissling: "tju - tju - tju", ljuden i samma tonhöjd.