Göken (L 36 cm) placerar ut sina ägg hos värdfåglar av andra arter. Varje gökhona är anpassad till samma värdart som den själv blev kläckt hos. Äggen är ofta snarlika värdparets. Gökungen vräker ut övriga ungar/ägg ur boet. Är enda utövaren av denna sorts boparasitism i Sverige. Förr trodde man att göken fullväxt blev en hök som åt upp sin fostermor.

Se: Den galande göken omisskännlig med rest stjärt och hängande vingar. Gammal hane typisk: Blågrå på huvud, hals, rygg, vingar. Vit buk med tvärrandigt mörka linjer. Gammal hona finns i två faser: Grå fas, snarlik hanen. Brun fas med rostbrun ovansida, snarlik tornfalkhonan. Ungfågel: Brunaktig ovansida, typisk vit nackfläck. Flygande fågel, lång stjärt och spetsiga vingar. Förväxlingsrisk med sparvhök och tornfalk. Skillnad mot rovfåglarna: Göken för vingarna huvudsakligen under horisontalplanet och glidflyger inte.

Hör: Ett omisskännligt tvåstavigt galande: "kó-ko, kó-ko…". Honläte en bubblande drill, stor förväxlingsrisk med smådoppingens och småspovens läten, biotopen kan avgöra arten.