Gräsanden (L 55 cm) är den största av simänderna, och den and som vistas mest i människans närhet, och därför är mest känd. Arten kan lyfta rakt uppåt utan startsträcka på vattnet, vilket underlättar vid vistelser i vassmiljöer. Söker växtföda genom att tippa, eller snattra föda i vattenlinjen. Andungarna äter proteinrika smådjur, som fjädermyggor och sländor och vattenlarver. Parbildningen uppvisar många typiska rörelsemoment, där främst hanen signalerar fjädrar och symbolhandlingar. Hanen bevakar svartsjukt sin hona mot andra uppvaktande hanar. I eklipsdräkt liknar hanen honan.

Se: Hanen i praktdräkt typisk med grå kropp och grönt huvud, vilket dock på håll kan se svart ut. Hanen har vid övre stjärttäckaren en typisk svart "fjäderkrok", syns i profilbilden. Typisk blå vingspegel kantad av svarta och vita band, samt vita stjärtfjädrar.

Hör: Flera typiska "kväkande och rapande" läten. Hanen visslar enstavigt. Vingarna susar märkbart.