Järnsparven (L 14 cm) är en ganska okänd flyttfågel, som kommer tidigt i april. Oansenligt utseende, svårbeskriven sång, håller sig dold bland träd och buskar. Man behöver lära känna järnsparven, för att märka den. Den sjunger helst i gryningen, men också en stund i skymningen. Sångplatsen är ofta i toppen av en liten gran, vid en skogsglänta eller ett hagmarksbryn. Hos järnsparven har det påvisats ett hanöverskott. Man har, utöver vanliga parförhållanden, funnit revir med två hanar och en hona, där bägge hanarna deltagit i matningen av ungarna. Arten är insektsätare sommartid, med inslag av frön på höst/vinter.

Se: Typiskt utseende på närhåll: Vek näbb, gråsparvlikt brunaktig kropp med svarta ränder, mycket gråblått på strupe och huvud. På avstånd ser arten jämnt mörk ut.

Hör: En typisk, lite stelt skyttlande sångramsa på ett par sekunder. Tonen är klar och tydlig, men melodin är "fantasilös", i förhållande till exempelvis rödhakens sång. Ett typiskt flyktläte, ofta i flyttningstid, ett svagt darrande "sisisisi".