Kanadagåsen (L 95 cm, V 168 cm) är störst av svenska gäss. Liksom hos andra gäss finns dock individuell variation i storleken. Kanadagåsen är ursprungligen en nordamerikansk art, som utplanterats i Sverige, första gången 1929. Den har utvecklat livskraftiga bestånd här. Arten är härdig, viker undan för isläggningen, men kan övervintra i södra Sverige. Äter växter som övriga gäss, men också sniglar, insekter och kräftdjur.

Se: Svart huvud och hals, vit haklapp, lång svart näbb, ljust bröst. Ljusbrun kropp. Långhalsad på vattnet. Omisskännlig.

Hör: Typiskt, starkt trumpetartat kackel. Liknar mer sångsvansrop än övriga gåsarters rop.