Knölsvanen (L 155 cm, V 210 cm) är med sina 12 kg Sveriges tyngsta fågel. Hanen är något större än honan. Knölsvanen finner sin växtföda i undervattensängarna, ofta genom att tippa. Äter 3-4 kg våtvikt/dygn. I det tystlåtna parbildningsspelet uppvisar paret gemensamma, sensuellt vackra huvud- och halsvridningar. Förr var "Tam Swan" tillhörig konungen. Gustav ll Adolf stadgade 1621: "skiuter någon Swan, han skal till lijfwet straffat varda". Dödsstraffet gällde 10 mil runt Stockholm. Rik svanmytologi i många kulturer. Asagudinnan Freja bar svanhamn.

Se: Längst till höger i bild, framför sångsvan och mindre sångsvan. Håller halsen typiskt s-format, vingarnas fjäderpennor ofta uppfällda som segel. Svart knöl vid övernäbbens bas, hanens större än honans. Orangeröd näbb hos gammal fågel (2,5 år). Ungfågel gråbrun, vit efter 1,5 år.

Hör: Tystlåten, har typiska låga grymtande ljud. Väser vid hotattityd. Flygande fågel ger ifrån sig starkt sjungande vingljud.