Korpen (L 61 cm, V 122 cm) har fått namn av sitt vanligaste läte. Paren lever i livslångt äktenskap. Arten utför ofta akrobatiska flyglekar med varandra, speciellt under senvintern. Häckar tidigt innan snön smält. Bygger stora risbon högt i höga träd. Kan "dela" boplatsen med lärkfalk (sen häckare). Bon även i otillgängliga klippstup. Är intelligent. Lever i stor utsträckning på kadaver. Rik mytologi i många kulturer. Odens korpar hette Hugin och Munin.

Se: En stor, typiskt helsvart kråkfågel, med metallglans i fjäderskruden. Typisk flygsilhuett med lång kilformad stjärt, lång hals och grov näbb. Typisk flygstil med målmedvetet drivande vingar ( kråkan oregelbunden och flaxig), framvingen är vinklad vid knogen (kråkan har rakare vinge). Korpen segelflyger som en vråk, kan kretsa, håller vingarna rakt ut i glidet.

Hör: Korpen har omisskännliga, starka läten, ofta skorrande eller klangfulla, som "Koårrp - koårrp" och "klong". Det förekommer också klickande och andra besynnerliga ljud. Paret konverserar ofta inbördes, samt med ungfåglarna.