Ladusvalan (L 20 cm) häckar som enda svenska svala inne i ladugårdar. Boet byggs på bjälkar och hyllor, av salivblandad lera. Häckar i kolonier. Ursprungligen häckade denna art förmodligen inne i grottor. Favoritfödan är flugor, därför trivs ladusvalan ihop med boskap. Fångar insekter i luften, kan även plocka dem sittande bland vassrören. Övernattar under förhösten i stora flockar i vassen, innan resan till södra Afrika. Flyger ofta på lägre höjd än hussvalan. Har gett upphov till talessättet "en svala gör ingen sommar". Vilket stämmer, individerna anländer utspritt runt månadsskiftet april-maj. Har i Sverige, ännu under 1800-talet, ansetts kunna övervintra i dvala i sjöbottnarnas dy.

Se: Omisskännliga karaktärer: Enda svenska svalan med långa yttre stjärtspröt. Gammal fågel med ladugårdsfärgat strupe/panna, ungfågel med samma partier ljust rostfärgade. Helt mörk ovansida. Mörkt tvärband på övre bröstet.

Hör: Pratsam. En typisk "glatt och sorglöst" kvittrande sång. Lockläte ett snärtigt "vitt, vitt".