Mindre hackspetten (L 15 cm) är en blott sparvstor hackspett, som trivs i lövskog. Gärna vid strandnära skogspartier, för att den behöver murken ved. Och för att den ska kunna näringshacka på bladvassens rör, likt blåmes (oftast vintertid). Under parbildningstiden uppvisar arten ett slags flyktspel, då den far fladdermusaktigt från stam till stam. Den hackar ut ett eget bohål årligen ur murken ved. Båda könen deltar i bygget som tar två veckor. Arten finns över hela landet, men är betydligt ovanligare än större hackspetten. Under antiken var hackspetten en viktig orakelfågel, som ansågs kunna förutsäga utgången av viktiga händelser.

Se: Typisk såsom faunans minsta hackspett. Tvärbandad rygg, saknar rött på undre stjärttäckare. Hane med, hona utan röd hätta. Vek näbb. Flykt starkt bågig.

Hör: Revirsången ett typiskt, vekt "pi-pi-pi-pi-pi-pi…", jämn ton hela strofen (göktytan mer stötigt gnällig i tonen). "Kick" - lätet oftast betydligt vekare än större hackspettens. Trummningen typiskt glest knattrande, ofta upprepad endast med sekundsnabb paus emellan.