Rödbenan (L 26 cm) har en av strandängens mest genomträngande röster, och använder den ofta. Den som råkar beträda rödbenans hemområde när dess ungar är utkläckta, får räkna med att "tjyvlarmet" går. På den betade strandängen är rödbenan en karaktärsart, speciellt efter kusterna, men även vid lämpliga insjöar. Ett gammalt namn på arten var "gyttjespik", och det visar hur snäppan näringssöker efter stränderna.

Se: Gammal fågel typisk: En brunvattrad snäppa med rak, röd näbb (svart spets) och röda ben. Vit ögonring. Vingarna har typisk, bred vit bakkant. Vit ryggkil. Förväxlingsrisk med svartsnäppa i höstdräkt, dock tydligt kortare näbb, saknar svartsnäppans rent vita ögonstreck.

Hör: Omisskännliga läten: En klar vissling, tydligt gällare än gluttsnäppans, två- eller trestavig, betoning på första stavelsen: "tju - hu, tju - hu - hu". En entonig, klar, gäll, utdragen vissling: "tjuuu". Locken övergår ofta i spel, en typisk, melodiskt joddlande tonräcka. Varnar enträget vid fara med ett "outhärdligt" hamrande.