Rödvingetrasten (L 21 cm) var förr mest en Norrlandsfågel, men häckar nu även i Mellansverige. Arten kan bilda stora samsjungande flockar under vårflyttningen. Födan utgörs av maskar, insekter och bär. Boet byggs på marken eller marknära, i buskrik, fuktig skogsmark. Saliv och lera blandas vid bobygget. Arten flyttar åt sydost eller sydväst, beroende på vilket som ger mest medvind. Detta har konstaterats efter radarstudier nattetid.

Se: Har en omisskännlig roströd kroppssida, synlig under vingen på sittande fågel. Typisk roströd vingundersida (vingtäckarna) syns på flygande fågel. Typiskt kontrastrikt ansikte, med vitt streck över ögat och under kinden. Bröstfläckarna bildar linjer.

Hör: Har en i sina grundvarianter typisk sånguppbyggnad, bestående av två delar. Först en serie visslande blåsljud i fallande skala: "ru-ru-ru-ru…", direkt därefter ett helt annorlunda, lågmäldt kvitter. Varje individ sjunger alltid första delen av strofen på sitt eget sätt, men olika individer kan låta helt olika. Under höstens nattsträck hörs typiska, fuktigt sugande "tsyip".