Salskraken (L 43 cm) är israndens speciella fågel. På lite håll liknar hanen ett i vaken flytande isblock. Den tystlåtna salskraken är genomflyttare i mellansvenska slättsjöar tidig vår och sen höst. Den ses då oftast i par eller små sällskap, och kan ingå i flockar med vigg och knipa. Salskraken och knipan kan sällsynt bilda par, vilkas avkomma benämnes knipskrakar. Boplats i trädhål, accepterar holkar. Häckplatserna ligger i Norrlands nordliga inland samt vidare österut. Lever mest av fisk, som fångas via dyk på upp till 4 meters djup.

Se: Hane i praktdräkt omisskännlig, som vit och liten dykande andfågel. Honfärgad fågel typisk, som liten dykande andfågel, med ljusbrun hjässa, vit kind och grå kropp. En liten förväxlingsrisk med honfärgad sjöorre, som dock är mörkare, större, och bara nattetid sträcker över mellansvenska sjöområden. I flykten syns, som hos alla skrakar, mycket vitt på vingarnas ovansidor.