Skrattmåsen (L 37 cm, V 93 cm) skapar i sina strandkolonier en skyddad zon för många av strändernas häckfåglar. Artens kollektiva försvar mot predatorer inom hemområdet är effektivt. Denna mås är mycket social, och kan bilda kolonier på tusentals fåglar. I kolonin ligger bona tätt. Hättan är viktig i vårens parbildningsspel, men försvinner under övriga årstider. Skrattmåsen har minskat i antal i Sverige, det anses bero på förändringar i jordbrukslandskapet. Plockar daggmask. Fångar i fladdrig flygstil svärmande insekter i luften. Gynnas av betade strandängar och skyddade stränder. Arten har förr träffande kallats "hattman".

Se: I sommardräkt omisskännlig som enda måsfågel med mörkbrun (på avstånd svart) huva. Röda ben och näbb. Ungfågeln är rostfläckad på rygg och huvud. I höstdräkt syns en svart öronfläck på vitt huvud. Skrattmåsen uppvisar en typisk vit vingframkant, syns väl.

Hör: Omisskännliga skränande och larmande läten, som ett utdraget "krrreeeäää". Varningsläte ett kort " kre - kre - kre".