Snatteranden (L 52 cm) är en sällsynt simand, som förekommer lokalt i näringsrika slättsjöar med lämpliga våtmarksmiljöer. Både hane och hona liknar i stort gräsandshonan, arten undgår därför lätt upptäckt. Är närbesläktad med gräsanden. Sitt namn kan snatteranden ha fått av sina läten, men också av att den kan "snattra" växter som nate ur vattenytan. Tippar på ytan som alla simänder vid näringssök. Kan också "kleptoparasitera" på dykande sothöns och ta av uppvirvlande växtdelar. Tar endast av överskottet, och är undergiven "sothönsslaven" i rang. Förväxlingsrisk med andra simänders honor.

Se: Hane i praktdräkt visar typiskt svart bakparti, samt grå fjäderskrud utan brun ton. Vingspegeln är en typisk vit liten "sockerbit", synlig i flykten (inre armpennorna) men inte alltid i profilbilden på liggande fågel. Har vit buk (gräsandens vitgul).

Hör: Har gräsandslika läten. Honans "rap - rap - rap" ej fallande i tonen som gräsanshonans motsvarande läte. Har förr kallats "skrikand" dock ofta tystlåten.