Sparvhöken (L 33 cm, V 70 cm) är en liten rovfågel, som ofta vistas nära bebyggelse. Den jagar efter småfåglar genom överrumplingsjakt. Där sparvhöken drar fram, klumpar stararna ihop sig i luften till skydd, finkarna ger sig in i täta buskage, och kråkorna går till attack. Sparvhöken har en speciellt lång mellantå, en anpassning för att kunna kratsa ut sparvar ur täta buskar. Fångar också mindre djur som sorkar, grod- och kräldjur. Sparvhöken har framgång i 5% av jakterna. Ett gammalt dialektalt namn för sparvhök är spänning.

Se: Liten, med korta trubbiga vingar och lång, glest tvärbandad stjärt. Snabba vingslagsserier omväxlas med glid. Hane typiskt rödbruntonat, fint tvärvattrat bröst. Hona gråbruntonat, fint tvärvattrat bröst. Ungfågel tvärbandat, grovt fläckat bröst. Förväxlingsrisk med duvhök, men sparvhöken har proportioneligt större huvud, mer långsmal stjärt, och ger ett vekare intryck.