Större hackspetten (L 23 cm) är vår vanligaste spett, som anpassat sig till flera biotoper. Arten lever vintertid mest av frön från tall och gran, och utvecklar därvid hackspettssmedjor: En hålighet i trädstammen, där kottarna kläms fast för näbbearbetning. Hundratals hackade kottar kan ligga under sådana träd. Äter även larver från löv, och vedlevande larver. Bohålan hackas ut av båda könen. Ungarna mattigger under ivrigt ringande. Om någon förälder varningsropar, blir ungarna tvärtysta - en stund. Hackspetten har i Frankrike kallats "mjölnarens advokat", därför att den anses be om regn lika ofta som mjölnaren om vatten.

Se: Övriga svartvita brokspettar har ej denna arts typiska klarröda "byxor". Ej heller de två typiska, stora vita ovalerna på ryggen. Hane och ungfågel, rött hjässparti.

Hör: Har under näringshackande ett energiskt: "kyck", snarlikt andra spettars. Vid varning upprepas kyckandet i en snabb, explosiv salva. Rösten kan därvid bli "hysteriskt grälande". Trummar ofta på våren, knappt sekundlångt, tät virvel, tvärt avslut.