Svarttärnan (L 26 cm, V 59 cm) är framförallt en insektsätare, som flyger måslikt över slättsjön. På typiskt manér snappar den i tvära kast åt sig sländor, eller håvar elegant upp någon vattenskinnbagge från ytan. Störtdyker inte i vattnet som övriga tärnor. Svarttärnan är sällsynt, förekommer lokalt vid få våtmarker i landet. Bygger enkla reden på flytvassar och tuvor, vilka ofta översvämmas och förstörs. Bildar mindre kolonier, kollektivt försvar. Den kolsvarta dräkten behålls över parbildningen, i juni börjar de gamla fåglarna ljusna. Flyttar i augusti mot Väst- och Sydafrikas kuster. Har missgynnats av torrläggningar under 1900-talet.

Se: Gamla fåglar i praktdräkt omisskännliga: Svartröd näbb, svart huvud och kropp. Ljus undergump, ljusgrå vingar, rygg och stjärt. Höstdräkt och ungfågel: Stor svart hätta, skarp gräns (fisktärna diffus gräns) mot vita huvudytor. Grunt kluven stjärt (fisktärnans djupt kluven).

Hör: Typiska läten, som nasala och gälla "kjä", "krierk". Varnar med hårda, korta ljudstötar.