Svartvita flugsnapparen (L 13 cm) jagar på för flygsnappare typisk sätt. Den sitter med vingklippningar på en gren, flyger och snappar till sig en flygande insekt, och återvänder till grenen. Även insektsfångst på marken. Hanen kan ha två honor, och hjälper vid matning bara den första honans ungar. Naturforskaren Buffon beskrev på 1700-talet "flugfångaren" som sorglig, vild, skyddad av ensamhet, och flyttande för att söka sin kärlek i de södra länderna.

Se: Omisskännligt färgad småfågel i svart/vitt (hane) eller brunt/vitt (hona). Färgvarianter förekommer hos hanen, det svarta är då gråbrunt. Hane vit pannfläck, hona ingen pannfläck. (Halsbandsflugsnapparen har ett vitt halsband, i övrigt snarlik. Finns på Öland och Gotland).

Hör: Sången varar två sekunder, och består av några olika, melodiska tonvarianter, som var för sig upprepas ca 3 gånger. Ofta taktfast men takten olika för varje tema. Förväxlingsrisk med rödstjärtens sång, som har liknande uppbyggnad, men är enklare och mer gnisslande. Varningsläte, exempelvis för katt, ett oupphörligt upprepat, hårt "pick".