Taltrasten (L 21 cm) är vår vanligaste trast. Den sitter i toppen av höga träd och sjunger på våren. Efter sångperioden lever den dock undanskymt i skogen. Saliv och vedämne blandas till en pappermasseliknande konsistens vid den invändiga murningen av bokorgen. Boet läggs lågt i träd och buskar, ibland på marken. Födan består av mask, snäckor, insekter, på hösten blåbär, lingon och svamp. Taltrasten har som namnet anger en talande sång. Det är lätt att lägga in ord i melodin, och allmogens tolkningar av sången har varit talrika. Exempel: jägaren på pass kan få höra: "Tjuvskytt! Tjuvskytt! Gå hem! Tjuvskytt! Tjuvskytt! Gå hem!".

Se: Jämnbrun ovansida, svarta bröstfläckar (trekantiga, ej runda som hos dubbeltrast), gulaktigt bröst (svagare färgat än björktast). Typisk rostgul vingundersida (vingtäckarna).

Hör: Omisskännlig sång bestående av klara flöjttoner, som upprepas 2-3 gånger, innan nästa tema tar vid. Har många olika teman, där härmljud ofta läggs in. Kort pausering mellan varje tema. Taltrasten "talar", medan koltrasten "sjunger". Dubbeltrastsången ligger mittemellan.