Tornseglaren (L 19 cm) är nog mest känd under namnet tornsvala, men arten är ingen svala utan tillhör seglarfåglarna. Den är dock svallik i utseende och beteende. Ingen annan fågel i svensk fauna tillhör luftrummet så mycket som tornseglaren. Den flyger genom lufthavet med öppet gap, håvar in små insekter, "luftplankton". Den parar sig i luften och den sover i glidflykt på höga höjder. Den dricker vatten flygande, med näbben i ytan. Arten häckar gärna under tegelpannor, eller i fristående hålstubbar. När ungarna släpper greppet om bokanten anses det att de håller sig flygande i nära två år, tills de själva ska häcka. Då landar de vid en tilltänkt bohålighet, efter en flygtur på 500.000 km. Till månen är det drygt 384.000 km

Se: Omisskännlig med svarta vingar och kropp, grå haka. Smala lieformade vingar och spolformig kropp. Grunt men tydligt kluven stjärt. Liten näbb men stort gap. Flyger ofta skriande i grupp, i svindlande hastigheter. Små skarpa klor, alla fyra framåtriktade.

Hör: Omisskännligt flyktläte, ett ringande, vinande "sriiii", upprepat i serier.