Trädpiplärkan (L 15 cm) finns ofta vid skogsbryn gränsande till hagmarker. Den liknar andra piplärkor, men har en typisk spelflykt med sång, som gör att den lätt artbestäms. Sångflykten startar från övre delen av ett träd, piplärkan flyger uppåt, dalar sedan neråt med stela uppåtställda vingar som en papperssvala. För att skilja trädpiplärka och ängspiplärka åt, kan man också ge akt på olika beteenden vid oroat uppflog från marken. Trädpiplärkan flyger upp i ett närstående träd. Ängspiplärkan flyger ett stenkast bort och fäller sedan åter ner på marken. Boet förlägger ängspiplärkan till skogsmark.

Se: Brun ovansida, ljus undersida. Svarta linjer på ryggen, svarta fläckar på bröstet, ljusa ben. Stor förväxlingsrisk med andra piplärkor, och främst ängspiplärkan.

Hör: Sången består av 3 - 4 olika, långsamma och hastiga ljudelement, vilka blandas på ett spontant sätt. Mest typisk är en vissling "siiu", som töjs ut alltmer för varje upprepning. Sjunger ibland utan sångflykt. Sången hörs ofta mitt på dagen, då andra sångfåglar är tysta.