Vattenrallen (L 25 cm) lever ett undanskymt liv i vassar och på gräsmader. Men slättsjöarnas vassbälten kan innehålla många vattenrallar. Arten lever mest på animalisk föda: blötdjur, insekter, trollsländor, larver i vattnet. Rallen kliver, simmar, och vid behov dyker under sina vandringar i vassdjungeln. Den ses ibland springa över öppningar i vassen, eller flyga in i skydd på fladdriga vingar med hängande ben.

Se: Päronformad kropp som hålls horisontellt eller lutande. Typisk, lång, böjd näbb. Färger på gammal fågel: Blygrått bröst och huvud. Röd näbb. Svartvitrandiga flanker. Gulaktiga ben och undre stjärttäckare. Brunvattrad rygg. Viss förväxlingsrisk med andra sumphöns.

Hör: Ger sig framförallt tillkänna genom typiska nattljud, vår sommar och höst. Hanen har ett envetet, lite oregelbundet hamrande vårspel, som kan pågå i timmar: "pypp - pypp - pypp…". Oroad av något fjärran ljud utstöter rallen en plötslig grisgrymtning, som faller av och ofta dör bort på fjärde ljudet. Blandar gärna in ett utdraget "pyrrrl" i sin repertoar.