Från Turkmenistan härstammar den falkjakt som kom att bli populär även i Västeuropa, såsom en kunglig förströelse och ett tecken på hög social rang. En fingervisning om hur högt en jaktfågel värderades, får man i den burgundiska lag från 500-talet som stipulerade straffet för falkstöld.

Tjuven fick välja mellan att betala en stor summa pengar - eller att falken fick hacka ut 6 uns (164 gram) kött ur hans bakdel!

Digitalt original. Denna bild kan erhållas som signerad kvalitativ fotoutskrift på konstpapper. Längsta höjd/bredd ca 50 cm. Kan komma att tryckas upp i fler än ett ex. Pris inramad 2500 kr.