Faunus

Faunus var en fornitalisk fruktbarhets- och skogsgud, som värnade starkt om djuren i skogen. Ordet fauna kommer från hans namn. Träskulptur 77 cm hög.