Gässen flyger över Tantaurus med småsten i näbben, för att inte undslippa sig något ljud, som kan röja dem för örnarna. (Olaus Magnus 1555). Mått innanför passepartout: 49 x 37 cm. Privat ägo.