Tranan är en stark flygare. Under antiken föreställde man sig att tranorna var tvungna att fylla sig med ballast, när de flög över havet. Plinius beskrev denna företeelse som så, att tranan då hade grus och sand både invärtes och i klorna.

Klornas last ansågs släppas efter halva resan, och genom näbbgapet kastades resten av ballasten, när tranan väl var över land igen. Syftet med denna extralast är lite oklart formulerad. Men vad annat skulle det kunna vara, än tanken att dessa starka flygare, med hjälp av denna enastående teknik inte skulle behöva riskera att förirra sig alltför högt upp i världsrymdens oändlighet.

Digitalt original. Denna bild kan erhållas som signerad kvalitativ fotoutskrift på konstpapper. Längsta höjd/bredd ca 50 cm. Kan komma att tryckas upp i fler än ett ex. Pris inramad 2500 kr.