På Borneo har man använt en speciell metod för att få bort gulsparvarna från sädesfälten. En barkbåt täljdes, och på denna placerades en levande gulsparv och lite proviant. Farkosten sattes i ett vattendrag, och alla gulsparvar förväntades sedan följa efter den båtfarande kamraten, bort från fälten.

Akryl på papper. Målad yta 53 x 33 cm. Pris inramad 3500 kr.