Enligt Buffon, samtida med Linné, dolde hägern näbbdolken under vingen, om den blev angripen av en falk. Därvid spetsades falken av hägernäbben, utan att ana oråd, och den illsluga hägern klarade sig.

Akryl på papper. Målad yta 53 x 33 cm. Privat ägo.