Kombinera Ord och Bild

Hällbyskolan våren 2011

I detta projekt mötte jag elever i år fem i en mångkulturell klass. Uppgiften var att dels skriva en text, dels göra en bild, och att text och bild skulle samverka. Temat var kränkningar. Jag berättade först vem jag var samt visade upp några exempel på egna och andras texter i ämnet. Sedan gick vi raskt över till elevernas egna erfarenheter och synpunkter.

Det visade sig att nästan alla elever hade erfarenhet av kränkningar, i någon form. Man behövde inte skriva om egna upplevelser, det kunde vara en berättelse utifrån vad man sett eller hört talas om, eller det kunde vara en fiktiv historia.

De skrev och tecknade, och jag gick runt och gav individuell hjälp. En del ville ha hjälp med sin berättelse, för andra fanns ett behov av att rätta till skrivspråket, eller att få synpunkter på sin tecknade bild.

Eleverna i de två klasserna var mycket intresserade och engagerade i ämnet. Det här var något som berörde dem på djupet. Ämnet gav möjlighet till att samtala om hur vi människor ska vara mot varandra, om solidaritet och demokrati. Det var mycket givande, även för mig.

Elevernas texter och bilder ska sammanställas av skolan, vilket dock inte är klart i skrivande stund.