Härfågeln står för omvårdnad och som de äldres beskyddare, i den fornkristna "Physiologus". Där berättas att de unga härfåglarna rycker bort sina föräldrars fjädrar, och slickar deras grumliga ögon så att de åter blir unga: "Liksom ni vårdade oss när vi var unga och intill utmattning ansträngde er för oss och matade oss, skall vi göra detsamma med er.."

Det finns också en sägen om härfågeln, som kan härledas till 200-talet e Kr. Om man låste härfågeln ute från dess bo (ofta i en ihålig stubbe), flög fågeln bort och hämtade den underbara sprängörten. Med örtens hjälp kunde fågeln spränga bort alla hinder, öppna alla lås, och komma in i sitt bo igen. Den människa som sedan fick tag på härfågelns sprängört kunde överbrygga alla hinder i livet.

Den här skulpturen är byggd för att ingå i en utsmyckning, och detta är inte skulpturens slutliga utseende, utan mer en arbetsrapport. Höjd 170 cm. Bränd furu och björk, linoljefärger.