En havsörn blir här mobbad av korpar, kråkor och en skata. Målningen är inspirerad av händelser kring den åtling för örnar som pågick under 1900-talets senare årtionden i Sverige. Denna stödutfodring förhindrade med stor sannolikhet havsörnen från utrotning. Akvarell på papper. Målad yta 72 x 53 cm. Pris inramad 3500 kr.