I gammal egyptisk religion avbildades människans själ som en hök med människoansikte. Åtskilliga hökmumier har återfunnits, som visar att döda hökar balsamerades.

Akvarell på papper. Målad yta 53 x 33 cm. Pris inramad: 3500 kr.