I Norden hade man genom säkra rön erfarit, att när kråkan badade i snö, så bebådade det starkt snöfall, menade Olaus Magnus på 1500-talet.

Digitalt original. Denna bild kan erhållas som signerad kvalitativ fotoutskrift på konstpapper. Längsta höjd/bredd ca 50 cm. Kan komma att tryckas upp i fler än ett ex. Pris inramad 2500 kr.