I England har man in i våra dagar varit restriktiv med att jaga korpen. Enligt en gammal sägen förvandlade sig kung Arthur på sin dödsbädd till en korp. Och ingen vill ju riskera att skjuta en kung, som en dag kan tänkas återkomma till jorden i människogestalt, för att ta tillbaka sin tron. Så korpen har fått vara ifred för jägarna.

Akvarell på papper. Målad yta 53 x 33 cm. Privat ägo.