Himmelsguden Zeus ville kröna fåglarnas konung, och bjöd alla att infinna sig, för bedömning av vilken som var vackrast. Alla fåglar började ansa sina fjäderdräkter och plockade då bort en del överflödiga fjädrar från sina skrudar.

Kajan, som var så eländigt svart, tog i smyg för sig av de andra fåglarnas avlagda, men färgglada fjädrar. Den stoppade in dessa lite här och där bland sina egna svarta fjädrar. På så sätt blev kajan till slut ganska prålig. Ja, så fin att Zeus tyckte att den var allra vackrast.

Men hur det nu var så började de andra fåglarna att känna igen sina avlagda fjädrar, och då ryckte de till sig dem. Till slut stod kajan där svart, naken och full av skam över sitt lurendrejeri.

Denna fabel tillskrivs Aisopos, och har gett upphov till det välkända ordspråket: Man skall inte lysa med lånta fjädrar.

Akryl på papper. Målad yta: 53 x 33 cm. Privat ägo.