Lappmesen är den svenska mes som är bäst anpassad till ett hårt vinterklimat. Den sänker sin kroppstemperatur med fem grader under de långa vinternätterna, och spar på så sätt energi. Sedan tar det c:a 15 minuter för fågeln att värma upp sig på morgonen, innan den kan flyga. Ofta är det ett lågt korsnäbbslikt småpratande som avslöjar lappmesens närvaro. Tecknad yta: 45 x 37 cm. Privat ägo.