Fågelskådaren. Privat ägo.

Illustration till en dikt av poeten och specialläraren Göran Andersson. Han växte upp i Västerås och med fågellivet vid Asköviken. Dikten, skriven 1996, skildrar ungdomsåren i början av 1960-talet, då han var känd under namnet Göran Lack. Göran arbetade åren 1972-2003 på Åland. Numera är han bosatt på södra Öland. Så här lyder dikten:

Visa till slätten

Jag är tretton år
står på slätten med min cykel
och vägen är oändlig i mitt liv.
På trådar hänger lärkor över marken;
de ringer in till årets bästa tid.

Fälten ryker nu
under solens första timmar
då dagen är oändlig i mitt liv.
Och klockan hörs så långt från Lundby kyrka;
den ringer in till årets bästa tid.

Våren spelar flöjt,
blåser bort de gråa dagar
och vinden är oändlig i mitt liv.
Och diket porlar gul av tussilago;
de lyser in i årets bästa tid.

Himlen välver sig
som en dyning över slätten
och ljuset är oändligt i mitt liv.
En järnsparv flyger upp från Lövsta hagar;
den ringer in till årets bästa tid.

Marken lyfter sig
genom snön som sakta sjunker
och våren är oändlig i mitt liv.
Och vipor sträcker över svarta isar;
de flyger in med årets bästa tid.