Första lärkan har sju snöyrväder i stjärten, innan det blir vår, enligt ett talessätt från Södermanland.

Blandteknik på papper. Målad yta 53 x 33 cm. Privat ägo.