Ett lomägg i ladugårdströskeln ökade kreaturens trivsel, ansåg man förr i Småland. Akryl på papper. Målad yta 53 x 33 cm. Privat ägo.