Enligt sägnen kom Oden flyttande från Ryssland till Fyn i Danmark (Odense). Det behövdes mer mark att odla, och Oden sände därför ungmön och gudinnan Geifon norrut för att ordna detta. Hon fick kvickt ett avtal till stånd med kung Gylfe i Sverige om att hon skulle få så mycket land som hon själv kunde plöja upp.

Geifon var företagsam. Hon förförde snabbt en jätte i Jotunheim, med vilken hon lika snabbt fick fyra söner. På Geifons befallning plöjde sönerna, förvandlade till oxar, sedan loss en bit mark, och drog denna ut i havet och därefter söderut. Marken blev sedemera Själland och gropen - Mälaren.

Akvarell på papper. Målad yta 53 x 33 cm. Pris inramad 3500 kr.