Enligt en grekisk legend, var Kombe moder till 100 ondsinta söner, som var på jakt efter hennes liv och från vilka hon ständigt var på flykt. Gudarna kände medlidande, och gav henne skepnaden av en fågel med darrande vingar (sånglärkan?).

Akryl på papper. Målad yta: 53 x 33 cm. Pris inramad: 3500 kr.