Denna furustock bärgade jag från Gotska Sandöns strand. Den är utköpt av Naturvårdsverket från nationalparken. Stocken var tre-fyra meter när jag hittade den i vattnet. Den var avbruten i ena änden, och hade den grova järnskoningen i sin spetsade ände. Den delen av skulpturen är alltså orörd. Järnet gav stocken dålig flytkraft, den var på väg att sjunka, men räddades....

Jag har mejslat fram ett ansikte ur stocken, och jag kallar den Överlevaren. Vad kan järnskoningen ha haft för funktion tidigare? Har du någon idé om detta, ta gärna kontakt med mig!

Skulpturens höjd: 126 cm. Pris: 8000 kr.

Nedan syns skulpturen på Nordiska muséets samlings-utställning "Sommarslöjd" 2008.